Baptysci
Dodane przez Szaman dnia Lipiec 04 2013 12:32:42
KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP WYBRAŁ NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO
W dniach 16-18 maja 2013 r. w Warszawie- Radości odbyła się XXXV Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP podczas, której delegaci zborów z całej Polski wybrali nowego Przewodniczącego Rady Kościoła na czteroletnią kadencję. Został nim pastor dr Mateusz Wichary z Sopotu, redaktor naczelny miesięcznika „Słowo Prawdy” i wykładowca Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.


Nasza misja wobec Kościoła i całego społeczeństwa zawiera się w słowach „Przyjdź Królestwo Twoje” – w nas i przez nas”. Zachęcają one do świętości osobistej i przemiany świata wokół nas, przez nas, czyli szeroko pojętej misji. Świat trzeba zdobywać, a nie przed nim się chować, mieć plan rozwoju i działać w nadziei, że Bóg pomnoży w swej łasce owoc naszych ograniczonych możliwości - mówi pastor Wichary.

Na świecie wspólnota baptystyczna skupia ponad 100 milionów chrześcijan. W Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów liczy około 6 500 wiernych, podzielony jest na 9 Okręgów, skupiających około stu Zborów. Kościół jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Aliansu Ewangelicznego w RP oraz Światowego Związku Baptystycznego. Organem prasowym Kościoła, od prawie dziewięćdziesięciu lat, jest miesięcznik „Słowo Prawdy”. Od 1995 r. działa przy Kościele Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Radości, które przygotowuje do duchowej służby ludzi również z innych kościołów protestanckich.

Więcej informacji o Kościele Chrześcijan Baptystów w RP na stronie www.baptysci.pl .

Przedrukowano z http://www.ekumenizm.pl/