Magia
Dodane przez Szaman dnia Marzec 06 2011 19:16:08
Magia biała to magia mająca na celu pozytywne działanie,
praktykowana jest dla osiągnięcia dobrego celu. Często niesie
pomoc, jej działanie w założeniach nie może przynieść szkody
nikomu. Biała magia to harmonia wewnętrzna, zrozumienie
i życzliwość dla innych. To otwarcie na głos Natury. Biała magia jest
magią dobroczynną w założeniach, często stosowana do leczenia
ludzi i zwierząt. Biała magia to magia roślin itd.
Rozszerzona zawartość newsa
Czarna magia – już sama nazwa wskazuje, że ten rodzaj magii
nawiązuje do drugiej, ciemniejszej strony ludzkiej natury. Czarna
magia to egoistyczne podejście, osiąganie zamierzonych celów bez
liczenia się z innymi – nawet wtedy, gdy działania w założeniach
mają przynieść komuś szkodę. To zmuszanie drugiego człowieka, by
zrobił to, czego chce mag. Czarna magia to współpraca z istotami
z innych wymiarów, demonami itd. Czarny mag w swych założeniach
absolutnie nie liczy się z innymi istotami – najważniejszy jest jego
cel! Czarną magię kojarzy się z siłami ciemnej mocy – demonami itd.
Jest to niejako oddawanie się ich władzy. Pamiętajmy, że nie ma nic
za darmo! Praktyki czarnej magii znane były m.in. w starożytnym
Rzymie, gdzie kobiety lepiły z wosku figurkę rywalki lub niewiernego
kochanka, potem nakłuwały ją szpilkami. Innym przykładem może
być Voo-Doo.